הסכם מסגרת עם חברת פרקין אלמר ישראל לתיקון ציוד למערכות של יצרניות PERKIN ELMER

מס' תיק: 2020/4903
תאריך פסום: 06.04.2020

שם הספק:  פרקין למר ישראל בע"מ
מזמין: הנדסה ביו –רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  52,650 ₪ כולל מע"מ +4 תקופות אופציה.
סה"כ היקף עסקה בהתקשרות לשנה+4 תקופות אופציה: 263,250 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' יורם אגמון – מנהל היחידה לאקוקרדיוגרפיה והמרפאה למחלות מסתמיות