קיטים לסיווג רקמות

מס' תיק:  2021/121
תאריך פרסום: 28.04.2021
שם הספק: תרום יישום טכנולוגיות בע"מ
מזמין: המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות
היקף התקשרות שנתי כולל מע"מ:  1,000,000 ש"ח
היקף התקשרות לשנה + 2 תקופות אופציה: 3,000,000 ש"ח כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת  גב' רינה כץ, מנהלת המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות