הסכם מסגרת לשרות וחלקי חילוף מול חברת בפקס בע"מ

מס' תיק:  4536/2020
תאריך פסום: 24/06/2020
שם הספק: בפקס בע"מ
מזמין: הנדסה ביו רפואית
 
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 117,000 ₪ (+ אופציה ל- 4 תקופות נוספות)
סך היקף ההתקשרות לשנה  + 4 תקופות אופציה  כולל מע"מ : 585,000 ש"ח
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ומאת ודים מלכביץ', סגן מנהל מחלקת הנדסה ביו רפואית