יריעות קולוטאמפ

מס' תיק: 2020/4899
תאריך פסום: 12/04/2020
שם הספק: כצט 
מזמין:  מחלקת ניתוחי לב
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 110,000 ₪ + (אופציה 3 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 3 תקופות אופציה: 440,000 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' גיל בולוטין, מנהל מחלקת ניתוחי לב