שרות למערכות אל פסק -אביאם

מס' תיק:  2019/16199
 
תאריך פרסום: 19/12/2019
 
 

שם הספק:  אביאם
מזמין: קובי בוסל, מנהל מחלקת האחזקה בי"ח רמב"ם


ההתקשרות הינה לתקופה של 5 שנים: בסך של 90,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה (450,000 ש"ח כולל מע"מ, לחמש שנים).
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב:
מכתב ממליץ על ספק יחיד