מערכת יוניפלייט לקיבוע חוליות הצוואר

מס' תיק:  4655/2019

תאריך פרסום: 07.11.2019
 
 
 
שם הספק: 'גונסון בע"מ'

מזמין: ד"ר גיל סוירי, מנהל המחלקה הנוירוכירורגית.

היקף עסקה בהתקשרות לשנה:
 420,000 ₪