חוזה שירות ל- 7 ניידות שיקוף מתוצרת SIEMENS

מס' תיק: 2019/4824
תאריך פרסום: 30.01.2020
 

שם הספק: נבו מדיקל בע"מ בע"מ
מזמין:  מחלקת הנדסה ביו רפואית 
 
היקף עסקה בהתקשרות לארבע שנים: 348,000 יורו כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד : ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
