מתכלים למכשיר ואקום לביופסיות

מס' תיק:  2020/109
תאריך פרסום: 28/12/2020
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין: הנדסה ביו רפואית
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 450,000 ₪ (עסקה ל-3 שנים) + 2 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת (סה"כ 5 שנים)
סה"כ היקף התקשרות ל-3 שנים+(אופציה ל-2 תקופות נוספות): 1,350,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ודים מלכביץ, ס.מנהל מחלקת הנדסה ביו רפואית