קיט למכשיר GENXPERT חב CEPHEID

מס' תיק:  2021/770
תאריך פרסום: 06.06.2021
שם הספק: מדיסון בע"מ
מזמין: המעבדה הוירולוגית
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים :  54,054 יורו כולל מע"מ
היקף התקשרות לתקופת 7 חודשים + 4 תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת:  425,000 יורו כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית