כיסויים חד פעמיים למד חום

מס' תיק: 2020/4897
תאריך פסום: 12/04/2020
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:  מחלקת הנדסה ביו רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 310,000 ₪ + (אופציה 3 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 3 תקופות אופציה: 755,000 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת גנדי ספוז'ניקוב, מנהל מחלקת הנדסה ביו רפואית