ערכה לזיהוי אנזימטי מהיר NG TEST CARBA 5

מס' תיק: 2020/4835
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: גאמידור
מזמין:  המעבדה הבקטריולוגית, מרכז רפואי רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-3 שנים: 245,000 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר יובל גפן מנהל המעבדה הבקטריולוגית.
