ראגנטים לביצוע הפקות חומצת גרעין

מס' תיק: 2019/4818
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: אילקס
מזמין:  המעבדה הוירולוגית, מרכז רפואי רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 110,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה ל-4 תקופות נוספות. 

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית.
