ציוד אורטופדי לניתוחי לאטרז'ה

מס' תיק: 1773/2019
תאריך פרסום: 12.01.2020
 
 

שם הספק: ג'ונסון את ג'ונסון
מזמין: ד"ר ניר הוס, סגן מנהל המערך האורתופדי

היקף עסקת התקשרות לשנה: 70,000 ₪  כולל מע"מ + (אופציה 4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד של ד"ר ניר הוס, סגן מנהל המערך האורתופדי.