רישיונות DX למערכת ה PACS

מס' מכרז:  14982/2019
תאריך פרסום: 19.8.19

מס' תיק: 14982/2019
שם הספק: פיליפס אלקטרוניקס (ישראל) בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 54,365 ש"ח (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: גב' שרה צפריר מנהלת אגף מידע, מחשוב ותקשורת.
תאריך פרסום ההודעה: 19.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)