חומרי שטיפה וחיטוי למתמרי TEE עבור מכונת שטיפה מדגם MB-33T

מס' תיק: 2020/15332
תאריך פרסום: 18/02/2020
 

שם הספק: מדלייף
מזמין: הנדסה ביו-רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה:  75,000 ₪ כולל מע"מ +תקופת אופציה נוספת בת שנה

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית.