שדרוג מערך פענוח של מכון איזוטופים תוצרת GE

תאריך פרסום: 29/11/2022
מספר תיק:  2022/1053
שם הספק: GEHC
מזמין:   הנדסה ביו -רפואית
היקף התקשרות: 310,050 דולר כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ודים מלכביץ', ס.מנהל הנדסה ביו רפואית
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה