הסדרת דלתות חשמליות עפ"י שירותי כב"א

מס' תיק:  2208/2021
תאריך פרסום: 29/06/2021
שם הספק: דורטק טכנלוגיות כניסה בע"מ
מזמין: מחלקת אחזקה
היקף התקשרות: 109,300 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  קובי בוסל – מנהל אחזקה