צנרת הנשמה למחלקת פגים LEONI PLUS

מס' תיק:  2019/4781

תאריך פרסום: 03/12/2019
 
 

שם הספק:
 יגב בע"מ
מזמין: פרופ' אמיר קוגלמן – מנהל המחלקה הנאונטולוגית 

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 137,943 כולל מע"מ לשנה +אופציה ל – 4 שנים נוספות
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: מכתב ספק יחיד לפרסום >>