שרות שנתי לתחזוקה למערכת PACS

מס' תיק:  14830/2020
 
תאריך פרסום: 12.01.2020
 
 

שם הספק: 'מדיפאר פתרונות רפואיים בע"מ'
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.

היקף עסקת התקשרות ל-3 שנים: 921,375 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד של שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת.