מורסילטור חד פעמי

מס' תיק:  2020/5029
תאריך פסום: 29/06/2020
שם הספק: מ.טי.סי בע"מ
מזמין: מחלקה גניקולוגית
 
סכום ההתקשרות לשנה: 149,760 ₪ כולל מע"מ + (אופציה ל-4  תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + (אופציה ל-4 תקופות נוספות): 748,800 ₪ כולל מע"מ
 
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' ליאור לבנשטיין, מנהל היחידה לגניקולוגיה