יחידות קצה למערכת Cryoblation

מס' תיק:  2019/4693

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: מדטרוניק טריידינג בע"מ
מזמין:  פרופ' ליאור גפשטיין, מנהל המחלקה הקרדיולוגית

סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 1,170,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)