חוזה שירות למערכתSPECT&PET-CT והתחנות עבודה מתוצרת GE

מס' תיק: 2019/4808
תאריך פרסום: 15.01.20
 

שם הספק: גי'.אי.מדיקל בע"מ
מזמין:  ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 4,276,920 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית