ניטור כירורגי לניתוחים נוירוכירורגיים

מס' תיק:  2019/4532
תאריך פסום: 22/06/2020
שם הספק: שירותי ניטור כירורגי
מזמין:  מחלקת נוירוכירורגיה
 
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 1,200,000 ₪ (+ אופציה ל- 4 תקופות נוספות)
סך היקף ההתקשרות לשנה  + 4 תקופות אופציה  כולל מע"מ : 6,000,000 ₪
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת דר' גיל סוירי, מנהל מחלקה נוירוכירורגיה