פלטות אורתודונטיות ממוחשבות לילדים

מס' תיק:  1069/2020
תאריך פרסום: 06/12/2020
שם הספק: אליין בע"מ
מזמין: כירורגית פה ולסת
סכום ההתקשרות לשנה: 305,633 ₪ כולל מע"מ +( אופציה ל-4 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה+(אופציה ל-4 תקופות נוספות): 1,528,165 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת פרופ' דור איזנבוד –מנהל המחלקת לאורתודונטיה ומומי פנים מולדים