ניתור כירורגי לניתוחים נוירוכירורגיים

מס' מכרז: 4532/2019
תאריך פרסום: 9.7.2019
 

מס' תיק: 4532/2019
שם הספק: שירותי ניטור כירורגי בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 1,200,000 ש"ח
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: ד"ר גיל סוירי, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה.
תאריך פרסום ההודעה: 9.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)