שרוולים למכשירי SCD למניעת DVT

מס' תיק: 2020/4923
תאריך פסום: 12/04/2020
שם הספק: דיוק מדיקל סולושנס בע"מ
מזמין:  מחלקת הנדסה ביו רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 510,120 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: גנדי ספוזניקוב, מנהל מחלקת הנדסה ביו רפואית