ראגנטים לביצוע בדיקות סרולוגיה לזיהוי נוגדנים מסוג HBS/CMV IGM במכשיר VIDAS

מס' תיק: 2020/4849
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: אילקס מדיקל
מזמין: המעבדה הוירולוגית, רמב"ם.
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: ₪120,000 כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית