חלפים למערכות תומכות חיים

מס' תיק: 14571/2020
תאריך פרסום: 10.03.2020
 

שם הספק: זילברמן טכנולוגיות בע"מ
מזמין: מחלקת אחזקה, רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-3 שנים: 246,000 ש"ח כולל מע"מ +( 2 תקופות אופציה נוספות)

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת קובי בוסל, מנהל אחזקה