מאגרי מידע MICROMEDEX

מס' תיק: 16684/2019
 
תאריך פרסום: 19/12/2019
 
 

שם הספק:  זיעור– לשכת שרות למיקרופילם
מזמין: שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת


היקף עסקה בהתקשרות לשלוש שנים: 205,395 $ דולר כולל מע"מ
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד