מערכת לניהול התנסויות קליניות חברת משמורת

מס' תיק:  16415/2019

תאריך פרסום: 27.11.2019
 
 

שם הספק:
משמרות טכנולגיות בע"מ
מזמין: אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת

סכום ההתקשרות כולל מע"מ ל-3 שנים: 146,016 ש"ח  
 

מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד מאת אלכס טנסקי, מרכז לוגיסטיקה ומחשוב, הנהלת הסיעוד.