מבחנות למדי קרישה ITC

מס' תיק: 4715/2019

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: גאמידה
מזמין: ואדים מלכביץ סגן מנהל מחלקה הנדסה ביו רפואית

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 292,500 ₪ + אופציה ל – 4 שנים נוספות .