נוזל חיטוי ROVOTVARIO עבור מדיח דה וינצ'י

מס' תיק: 2020/1938
תאריך פסום: 23/04/2020
שם הספק: יגב בע"מ
מזמין:  מחלקת אחזקה
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 250,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת צחי אברמוביץ-מהנדס אחזקה