תקשורת טלפוניה ונתונים

מס' תיק: 17519/2020
תאריך פרסום: 24.03.2020

שם הספק:  בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
מזמין: אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 422,000 ₪ כולל מע"מ.

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת