חוזה שירות לחדר שיקוף ילדים מדגם LUMINOS DRF MAX

מס' תיק: 2019/4825
תאריך פרסום: 30.01.2020
 

שם הספק: נבו מדיקל בע"מ בע"מ
מזמין:  מחלקת הנדסה ביו רפואית 
 
היקף עסקה בהתקשרות לארבע שנים:  140,400 יורו  כולל מע"מ
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד : ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו-רפואית
