קיטים למכשיר LIAOSIN

מס' תיק:  2019/4779
 
תאריך פרסום: 25/12/12019
 
 

שם הספק:  דיאסורין
מזמין: רעיה גנדלמן, מנהלת המעבדה האנדוקרינית


היקף עסקת התקשרות לשנה:  70,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה לשנה נוספת
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד