קיטים לבדיקת קלפרוטקטין

מס' מכרז: 1208/2019
תאריך פרסום: 31.7.2019
 

מס' תיק: 1208/2019
שם הספק: דיאסורין בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 106,837 ש"ח (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: ד"ר מריאל קפלן, מנהלת אגף המעבדות.
תאריך פרסום ההודעה: 31.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)