רכישת 2 שרתים של חברת 'סיסקו' עבור מרכזיית טלפוניה

מס' תיק:  1511/2019
תאריך פרסום: 9.9.2019

מס' תיק: 20303/2019

שם הספק: בינת תקשורת מחשבים בע"מ

מזמין: אגף מידע, תקשורת ומחשוב

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 28,665$ כולל מע"מ

חוות דעת מקצועית: לצפיה ועיון בחוות הדעת לחצו כאן>

הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: מר אייל קלנר מנהל תשתיות מחשוב ותקשורת

תאריך פרסום ההודעה: 9.9.2019

מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)