חומרי חיטוי וניקוי כללי R1+R2

מס' תיק: 2020/1903
תאריך פסום: 06.04.2020
שם הספק: דיברסי
מזמין:  אגף תכנון ותפעול
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 263,835 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת אמיר בן יוסף מנהל אגף תכנון ותפעול