שירות ואחזקה למערכות שאיבת ואקום רפואי +חלקים

מס' תיק: 17680/2020
תאריך פסום: 06.04.2020
שם הספק: אמקול בע"מ
מזמין:  מחלקת אחזקה 
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 400,000 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת קובי בוסל – מנהל אחזקה