קיט למיפוי מח וסימון כדוריות לבנות CERATEC

מס' תיק:  2019/4748
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק:  אלדן
מזמין: פרופ זוהר קידר –מנהל היחידה לרפואה גרעינית


היקף עסקת התקשרות לשנה: 321,000 ₪ כולל מעמ +4 אופציות נוספות בנות שנה כ"א
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד