סטים לפעולות LDL אפרזיס

מס' תיק: 4797/2019
תאריך פרסום: 13.01.2020
 
 

שם הספק: בפקס / Kaneka
מזמין: דר' לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם

היקף עסקת התקשרות ל-3 שנים: 1,439,395 ₪  כולל מע"מ

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום מאת המזמין דר' לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם.