צנרת למשאבת ARTHREX

מס' תיק:  2019/4664

תאריך פרסום: 25.11.19

שם הספק:
סיראם בע"מ
מזמין: ודים מלכביץ – ד"ר שאדי סעדיה –יחידת ברך וארטרוסקופיות  המערך האורטופדי רמב"ם
סכום ההתקשרות כולל מע"מ לשנה: 234,000 ₪  +  אופציה ל – 4 שנים נוספות
גורם מתקצב: רמב"ם

 
הגורם נותן חוות הדעת: ד"ר שאדי סעדיה –יחידת ברך וארטרוסקופיות המערך האורטופדי רמב"ם

מצ"ב: מכתב ספק יחיד לפרסום >>