מסמרי Hema Clear

מס' תיק: 4906/2020
תאריך פסום: 07/04/2020
שם הספק: עונג הכרמל
מזמין:  מערך אורתופדיה
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 140,400 ₪ + (אופציה ל-4 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 4 תקופות אופציה: 702,000 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' דורון נורמן, מנהל המערך האורתופדי.