מתכלים עבור מכשיר למדידת סטורציה מוחית

מס' תיק: 2019/4811
תאריך פרסום: 15.01.2020
 

שם הספק:  מדטרוניק טריידינג בע"מ
מזמין:  רמי הייזלר, מנהל תחום הנדסה רפואית חדרי ניתוח
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 150,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: רמי הייזלר, מנהל תחום הנדסה רפואית חדרי ניתוח