קטטרים של טכנולוגיות BARRIX

מס' תיק:  2019/4780
 
תאריך פרסום: 02/01/2020
 
 

שם הספק: מדטרוניק בע"מ
מזמין: ד"ר אמיר קליין, מחלקת גסטרו

היקף עסקת התקשרות לשנה: 61,425 ₪ כולל מע"מ, סה"כ ל–5 שנים 307,125 ₪ כולל מע"מ.

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד : ד"ר אמיר קלין – גסטרו