סלילים NIT OCCLUDE לטיפול במומי לב מולדים

מס' תיק:  4579/2019
 
תאריך פרסום: 10.9.19
 
 
שם הספק: אמי טכנולוגיות בע"מ
 
מזמין: המכון לקרדיולוגיה ילדים ומומי לב במבוגר
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: הכנסה של  80,000 ₪ כולל מע"מ

חוות דעת מקצועית: לצפיה ועיון בחוות הדעת לחצו כאן>

הגורם המקצועי נותן חוות הדעת:  ד"ר אסעד חורי- מנהל המכון לקרדיולוגיה ילדים ומומי לב במבוגר

תאריך פרסום ההודעה:  10.9.19

מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)