טרוקאר GEL POINT

מס' מכרז:  2019/4711
תאריך פרסום: 03/12/2019

שם הספק: אמי טכנולוגיות בע"מ
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 270,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)

הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: פרופ' ליאור לבנשטיין, מנהל היחידה לגנקולוגיה

גורם מתקצב: רמב"ם

לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן>>