מתכלים למערכות AQUARIUS

מס' תיק: 2020/4902
תאריך פסום: 12/04/2020
שם הספק: אי.סי.טי מדיקל בע"מ
מזמין:  מחלקת הנדסה ביו רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 150,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 4 תקופות אופציה: 750,000 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ודים מלכביץ, ס. מנהל הנדסה ביו רפואית