משתל "מסתם אחמד" לניתוחי גלאוקומה

מס' תיק: 2020/4802
תאריך פסום: 12/04/2020
שם הספק: טרדיס גת בע"מ
מזמין:  מחלקת עיניים
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 45,630 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)
סה"כ היקף התקשרות לשנה + 4 תקופות אופציה: 228,150 ₪ כולל מע"מ.
גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת פרופ' איתן בלומנטל, מנהל מחלקת עיניים