מתקן תקשורת חברת פרטנר+הוט מובייל

מס' תיק: 20305/19
תאריך פרסום: 14.01.20
 

שם הספק: פי. אייץ' איי
מזמין:  אמיר בן יוסף, מנהל תפעול שרותי הסביבה
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 84,240 ₪  כולל מע"מ + אופציה ל-4  תקופות נוספות.

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: אמיר בן יוסף, מנהל תפעול שרותי הסביבה